Pages

Monday, 31 August 2015

Reading Progress

I  am at green now so
my goal is to get to purple to do that is to stop talking to my friends stop fiddling around. Another way to get to purple is to work on my work for 20 minute at home and start doing my other work.

Monday, 24 August 2015

Explanation Word PloisionOur task was to learn about explanation and learn what explanation means. What my reading group had to do is explain what a pitcher is doing and describe what an explanation can be use for and are they like and find word family for the word "Explanation".

Thursday, 6 August 2015

Happy Birthday Papa

Yesterday it was special person birthday it was my papa birthday and he was at Samoa so I decided to see him on Skype give him speech so I made up one in Samoan and here is my speeches.


I would just like to the only dads that promoted is you papa.
Oute avea lenei taimi oute faamanuia atu ai le aso soi fua osi ou tama pele i lou loto o “Tunai Ioane Teloma” Papa ia o le fiafiaga o matou loto mo matou agaga ua mafai ai e oe le Tama ona e aulia mai ai nei tausaga e tele mo oe Papa matou te tatalo pea i le Atua ia tau mamao ese mai mai ia te oe.matou te tatalo foi i le Atua ia foai le malosi ma toe faaupopo nisi aso se tele o lou soifua aua le tausia osi tatou aiga ae le gata i lea o lou feagai ai ma mea fai o le nuu male lotu e ui lava na toese le Tina e pele i matou loto ae le galo pea oulua i lua galuega lelei sa lua faia moi matou le fanau faafetai mo mea uma sa e faia mo mo au Dad oute alofa tele mo oe o faamanuiaga ia mai ia Tunai Sipou Teloma .Failuga.PJ.Ioane.Gauula.Sulieti. Masi lou aiga o Teloma Family. So I love you papa I wish you all the best in the whole world I know nana will be happy for you and I know that those people who are with will spoil you I hope you enjoy your birthday

Wednesday, 5 August 2015

Smart Footprint T3W2

My literacy class has been leaning about private and public information. We had to design a infographic that 
helps more people to learn what information they should keep private and what information is OK to go public on their blog. 

So remember to consider two times before sharing advice about yourself online.
Be satisfied about your blog and be careful on what you publish.